PRÍPRAVA NA PET a FCE SKÚŠKY

Celosvetovo uznávané certifikáty PET a FCE

Úlohou konverzančou metódou Speak direct English je naučiť Vás predovšetkým rozprávať.

Pre potreby prípravy na PET a FCE skúšky ponúkame záujemcom špecializované kurzy posilnené o intenzívne čítanie, písanie a používanie anglickej gramatiky.

Ak Ste alebo Ste boli našimi študentami a máte záujem zúčastniť sa na týchto skúškach, ak nám to oznámite a my za Vás vybavíme všetky náležitosti týkajúce sa skúšok.

Na samotnú PET a FCE skúšku prihlasujeme študentov k nášmu partnerovi British Council www.britishcouncil.org/slovakia, ktorý ako jediný na Slovensku má oprávnenie tieto medzinárodné Cambridge skúšky robiť.

Od októbra 2013 sme sa stali ich partnerom aj v rámci programu ADdvantage.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY PET/FCE:

Obe skúšky majú rovnakú štruktúru a obsahujú týchto 5 častí:

  • 1. listening /posluch/ a následné odpovede na otázky týkajúce sa textu/písomne/
  • 2. reading /čítanie/ a následné odpovede týkajúce sa článku/písomne/
  • 3. language in use/jazyk v praxi/, vyskytuje sa v skúške FCE
  • 4. vriting/písanie/ na rôzne témy
  • 5. speaking/rozprávanie/, diskusia väčšinou v pároch na rôzne témy, opis obrázku, dialóg na danú tému

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA:

Všeobecne u nás platí, že po absolvovaní stge č.6/úrovne Speak direct English/ je študent pripravený absolvovať skúšku PET. Po absolvovaní nášho stage č.12 sú študenti Jazakovej školy Charlot pripravení na FCE skúšky.

Keďže sú súčasťou skúšky všetky spomínané časti, je dôležité, aby Ste sa na príprave venovali všetkým 5 zručnostiam v jazyku., t.j. písanie, čítanie, posluch, konverzácia a gramatika. Najviac zo všetkého si na hodinách Speak direct English metódy prečvičujete konverzáciu a posluch, takže pri príprave na skúšky sa so záujemcami o ne, zameriame na písanie / 10 esejí/. Tieto Vám opravíme a rozoberieme prípadné chyby. Gramatiku a klasické cvičenia zo skúšok preberieme na konverzačných hodinách, kde budeme pracovať priamo s modelovými testovými materiálmi. Čo sa týka čítanie, máme pre Vás pripravené knihy. Je potrebné, aby Ste čítali čo najviac, pretože Vám to pomôže pracovať s akýmkoľvek textom bez toho, aby Ste rozumeli každému slovu. Na skúške ide najmä o čas, takže sa nemôžete zdržiavať neznámymi slovíčkami.