Konverzačná metóda SPEAK DIRECT ENGLISH

Angličtina až 4x rýchlejšie, je to možné?

Originálna Speak direct English metóda sa zakladá na neustálom opakovaní a rozprávaní bez zbytočného premýšlania. Na prvej hodine sa opakuje nové učivo z predchádzajúcej hodiny a na druhej hodine sa preberá nová látka. Nové vedomosti sa tak v pamäti ukotvia oveľa efektívnejšie. Ďalšou, nemenej podstatnou zložkou štúdia Speak direkt English metódou je pohotové odpovede na otázky kladené lektorom. Študent je nútený rozprávať čo najviac, celými vetami, čím sa prirodzenou cestou, rovnako ako u malých detí učiacich sa jazyk, začne orientovať v gramatike a postupným tréningom sa študent odnaučí nutkaniu prekladať si vety do rodnej reči a anglická konverzácia sa rýchlo zautomatizuje.

Medzi hlavné prednosti Speak direkt English metódy patrí:

  • jednoduchosť
  • dynamika
  • rýchlosť
  • efektivita