Kurzy pre firmy

Jazyková škola CHARLOT Trenčín ponúka výučbu anglického jazyka overenou konverzančou metódou Speak direct English vo Vašich firemných priestoroch podľa individuálneho rozvrhu. Taktiež zabezpečujeme výučbu aj ostatných jazykov : nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk a iné jazyky podľa požiadaviek/p

Výhody firemnej výučby anglického jazyka od jazykovej školy CHARLOT

  • záruka spokojnosti: ak študenti nenapíšu progresové testy, majú nárok na zopakovanie prebratej látky v našej škole v trvaní 4 vyučovacích hodín zdarma,
  • kvalitná výučba v sídle Vašej firmy podľa Vašich potrieb s možnosťou flexibilného prispôsobenia rozvrhov,
  • Vaši pracovníci budú po anglicky hovoriť aktívne od začiatočníkov už o cca 1 rok – toto je garancia jazykovej školy CHARLOT,
  • po každom učebnom stupni pošleme e-mailom hodnotenie Vašich pracovníkov, kde zhrnieme výsledky ich testov a ich celkové napredovanie,
  • po získaní určitého stupňa vedomostí, je možné prihlásiť sa na skúšku FCE – zabezpečujeme a pripravíme na skúšku podľa pravidiel, ktoré platia pre úspešné vykonanie skúšky.

Poriadame dva typy firemných kurzov:

Skupinkové firemné kurzy, pri ktorých si môžete zvoliť tieto spôsoby výučby

1) všeobecná angličtina – konverzančou metódou Speak direct English – vhodná pre začiatočníkov a mierne pokročilých

2) obchodná a pracovná angličtina – zameraná na situácie, s ktorými sa stretávate denne pri práci, obsahuje témy ako :

Bussiness telephone conversation – naučíme Vás ako správne zareagovať, akú frázu použiť

Bussiness email – naučíme Vás ako správne vyjadriť požiadavku, sťažnosť, poskytnúť pomoc, ospravedlniť sa alebo použiť inú obchodnú frázu

Bussines presentation – v dnešnej dobe sa kladie dôraz na schopnosť viesť prezentáciu. Naučíme Vás ako postupovať pri prezentácií, aký spôsob vyjadrovania použiť

3) konverzačné kurzy sú zamerané na zlepšenie vyjadrovacích schopností a zvyšovania slovnej zásoby, sú vhodné pre stredne pokročilých a pokročilých študentov

Individuálne firemné kurzy „ face to face“

možete si vybrať všetky typy kurzov, alebo zvoliť si vlastnú tému výuky v závislosti od jazykových schopností.

Výhodou individuálnych kurzov spočíva v tom, že lektor sa venuje iba Vám a tým je zaručené rýchlejšie napredovanie pri osvojovaní si jazyka.

Jazyková škola CHARLOT taktiež podobným spôsobom zabezpečuje výučbu nemeckého jazyka