Cenník

FACE TO FACE

- 1 študent - 14,- Eur/50 min.

DUO

- 2 študenti - 7,50Eur/50 min./1 študent

TRIO

- 3 študenti - 5,50Eur/50 min./1 študent

SKUPINKOVÉ KRZY NAD 4 ŠTUDENTOV

- 130,- Eur/30 VH/1 študent
- 1 vyučovacia hodina / VH/ = 50 min.