Jazyková škola CHARLOT Trenčín

Jazyková škola CHARLOT Trenčín

Vítame vás na stránke našej jazykovej školy CHARLOT, v ktorej vám ponúkame skupinovú, firemnú a individuálnu výučbu jazykov - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, slovenčina pre cudzincov a iné - a tiež doplnkové jazykové služby.


Novinky

Lektor anglického a nemeckého jazyka

Jazyková škola CHARLOT v Trenčíne  vypisuje konkurz na obsadenie miesta :

lektora anglického a nemeckého jazyka

Predpoklady uchádzača nájdete v sekcií   "kariéra"

 

Uzávierka prihlášok na konkurz : 15. 12. 2017

Motivačný list spolu s CV zasielajte mailom na adresu : info@charlot.sk

 

Nové januárové kurzy, ktoré Vám budú vyhovovať!!!

Pripravujeme pre Vás všetkých jazykové kurzy angličtiny, nemčiny aj dopoludňajších hodinách, kurzy pre tých , ktorí  pracujú striedavo.

Tieto typy kurzov sa budú otvárať priebežne !!!

Záujemcovia, stačí poslať prihlášku , v ktorej napíšete, kedy máte záujem kurz navštevovať.

Kolektív jazykovej školy sa teší na všetkých Vás!!!

 

Polointenzívne kurzy - 2018 sú tu pre Vás

Po celý rok ponúkame širokú ponuku  kurzov anglického ,  nemeckého,   ruského , francúzskeho a španielskeho  jazyka :

- polointenzívne kurzy / 2x do týždňa 2x 50 min./

- víkendové kurzy / 1x do týždňa 2x50 min. vždy v piatok/

- individuálne kurzy flexibilne podľa potrieb študenta aj v dopoludňajších hodinách

- firemné kurzy flexibilne podľa požiadaviek firmy

- kurzy na prípravu na PET/FCE skúšku

- kurzy slovenčiny pre cudzincov

Viac o všetkých typoch kurzov sa dočítate v sekcií " Ponuka kurzov"

 

 

Bez obáv na príjmací pohovor do zamestnania

Radi by Ste zmenili zamestnanie, ale obava z príjmacieho pohovoru Vás zväzuje?

Za pár hodín Vás na pohovor do zamestnania pripravíme v anglickom a nemeckom jazyku!

Skontorlujeme správnosť Vášho CV a ML v danom jazyku, naučíme Vás pohotovo odpovedať na bežné otázky kladené pri pohovore do zamestnania.

 

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Radi by ste darovali svojim blízkym niečo iné a hlavne s dlhotrvajúcou hodnotou?
DARUJTE VZDELANIE

JŠ Charlot TN pripravila "DARČEKOVÉ POUKÁŽKY" platné na jazykový kurz anglického alebo nemeckého jazyka, ktorý je určený nie len pre začiatočníkov ale aj mierne pokročilých študentov.

Ako zakúpiť "DARČEKOVÚ POUKÁŽKU? "

Stačí navštíviť JŠ CHARLOT , ktorá sídli na ul.M.Rázusa č.2, v Trenčíne. Bližie informácie a stretnutie je možné dohodnúť na t.č. 0905 835441 priamo v kancelárií školy.

Darčeková poukážka je vystavené na jednu osobu a je možné ju použiť do 31.03.2017 na jazykový kurz angličtiny alebo nemčiny.
Nominálna hodnota poukážky je : 30,- Eur,  50,- Eur, 75,- Eur, 130,- Eur.
 

 

Aktuálne jazykové kurzy

JANUÁROVÝ POLOINTENZÍVNY KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE "FALOŠNÝCH ZAČIATOČNÍKOV" úroveň "A1-A2"

22.1.2018 - 12.3.2018 -  Trenčín

 
Začiatok výučby: 22.1.2018
Dni výučby: pondelok - streda
Čas výučby: 18,00 - 19,50 hod.
Intenzita výučby: 2x do týždňa, 2x50min.
Počet študentov: max.8
Počet hodín: 30
Cena kurzu: 130,- Eur
Uzávierka prihlášok: do 20.1.2018
Viac info: info@charlot.sk, alebo tel.č. 0905 835441  mailom :info@charlot.sk, t.č.0905835441
 

POLOINTENZÍVNY KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

8.11.2017 - 15.1.2018 -  Trenčín

 
Začiatok výučby: 8.11.2017
Dni výučby: pondelok - streda
Čas výučby: 18,00 - 19,50 hod.
Intenzita výučby: 2x v týždni po 2VH
Počet študentov: max.8
Počet hodín: 30
Cena kurzu: 130,- Eur
Uzávierka prihlášok: do 6.11.2017
Viac info: info@charlot.sk, alebo tel.č. 0905 835441  na mail: info@charlot.sk,t.č.0905 835441
 

JESENNÝ POLOINTENZÍVNY KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

12.09.2017 - 31.10.2017 -  Trenčín

 
Začiatok výučby: 12.09.2017
Dni výučby: útorok - štvrtok
Čas výučby: 18,00 - 19,50 hod.
Intenzita výučby: 2x do týždňa, 2x50 min
Počet študentov: max.8
Počet hodín: 30
Cena kurzu: 130,-Eur
Uzávierka prihlášok: 08.9.2017
Viac info: info@charlot.sk, alebo tel.č. 0905 835441  mail:info@charlot.sk, tel.č.:0905 835441

Doplňujúce informácie:

30 vyučovacích hodín

 

JESENNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA pre "falošných" začiatočníkov - úroveň A1-A2

12.9.2017 - 31.10.2017 -  Trenčín

 
Začiatok výučby: 12.9.2017
Dni výučby: útorok - štvrtok
Čas výučby: 18,00 - 19,50 hod.
Intenzita výučby: 2x do týždňa, 2x50 min
Počet študentov: max.8
Počet hodín: 30
Cena kurzu: 130,-Eur
Uzávierka prihlášok: do 10.9.2017
Viac info: info@charlot.sk, alebo tel.č. 0905 835441  mail:info@charlot.sk, tel.č.:0905 835441